OVERMACHT

Als externe omstandigheden buiten menselijke controle uw bestelling beïnvloeden en vertragingen of schade aan uw bestelling veroorzaken, dragen wij niet de verantwoordelijkheid. Dergelijke omstandigheden omvatten oorlog, mobilisatie, storing van de telecommunicatie-/klantinfrastructuur, externe veiligheidsgebeurtenissen (bijvoorbeeld een hackeraanval, een computervirusaanval of destructief gedrag van een derde partij), natuurrampen en natuurlijke omstandigheden die het onmogelijk maken om uw bestelling/aankoop uit te voeren, stakingen, uitsluiting, brand, blokkades, vandalisme, bevelen van overheidsinstanties en/of houders van rechten, uitbraken van epidemieën of pandemieën, mondiale noodsituaties op gezondheidsgebied en andere omstandigheden buiten onze directe controle.